Koszt pożyczki, uzależniony jest od wysokości oprocentowania, a także skasowanych przez banki marży, opłat i prowizji. Każde te elementy zależne są z kolei od zmiennych, jakie podzielić można na cztery fundamentalne grupy, tj.:

Wiarygodność i lojalność: Z jednej strony atrakcyjniejsze warunki kredytowania dostępne będą dla osób z dobrą historią kredytową, chociaż z drugiej strony, bank może także zaproponować atrakcyjniejsze parametry kredytowania
osobie, która jest jego długoletnim użytkownikiem.
Dochody interesanta starającego się o zobowiązanie może wpłynąć na poziom ściąganych prowizji i opłat, ponieważ spore i stabilne dochody obniżają ryzyko powiązane z udzieleniem kredytowania.

Czas kredytowania: wpływa na koszt pożyczki podwójnie, gdyż pożyczki długoterminowe bywają często oprocentowane korzystniej od zobowiązań trwających np. kilka miesięcy. Niemniej jednak każdy kolejny miesiąc kredytowania, to również dodatkowy koszt odsetek, jakie zostaną nałożone na pozostający do spłaty kapitał.

Wariant raty: Zobowiązanie może być spłacane w różniących się od siebie ratach równych bądź malejących. Zasadą jest tu jednakże to, iż w przypadku identycznego oprocentowania i okresu kredytowania korzystniejsze okażą się zawsze raty malejące.

Zabezpieczenie: Wyznaczanie zabezpieczenia spłaty kredytu – np. hipoteki, weksla, poręczenia – w oczywisty sposób zmniejsza poziom ryzyka banku, który chętniej zgodzi się w takim przypadku na zmniejszenie pobieranych opłat.

Uwzględniając te atrybuty pamiętajmy jednak, że zawsze możemy negocjować.

Porównanie kredytów
Typując pożyczkę warto korzystać z porównywarek kredytowych. W obecnej chwili banki maja obowiązek podawać wskaźnik rrso, to znaczy wielkość rzeczywistej stopy oprocentowania. RRSO uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na koszt kredytu.